Armoede in België

Opdracht 1

Armoede vindt niet alleen plaats in derdewereldlanden. Ook in België komt armoede jammer genoeg vaak voor. Kijk maar naar het gezin van Bauke.

Bekijk de videofragmenten en beantwoord volgende vragen onderaan. (Noteer alle antwoorden voordat je op indienen klikt.)

Video A

Vraag 1: Hoeveel kinderen leven in armoede in een gemiddelde klas van 20 leerlingen? 

Vraag 2: Hoe komt het dat de gezinnen vaak geen geld hebben om eten te kopen?

Video B

Vraag 1: Wat eet de familie van Donavan als ze geen geld meer hebben?

Vraag 2: Waar kan de familie terecht voor eten? 

Vraag 3: Krijgen ze hier, volgens de mama van Donavan, producten om een voedzame maaltijd te maken? 

Ben je klaar? Ga dan naar opdracht 2.