Leerkrachtenpagina

Doelgroep
2e graad B-stroom

Duur
100 minuten

Lesdoel
De leerlingen kennen de werking van de voedselbank. 
De leerlingen zijn zich bewust van de problematiek rond armoede.
De leerlingen zijn zich bewust van de grote hoeveelheid voedselverspilling in Vlaanderen. 

Leerplandoelen
LPD 1: Onder begeleiding en in concrete situaties relevante en toegankelijke informatie vinden en selecteren uit: 

  • geschreven teksten 
  • beeldmateriaal
  • ICT-bronnen

LPD 24: Onder begeleiding aspecten van het dagelijkse leven van mensen uit een andere tijd of een andere plaats met het eigen leven vergelijken. 

LPD 28: Respect opbrengen voor verschillen en gelijkenissen in leefwijze, waarden en normen.